tekst

babyvoetjes in handen

In de  MIKI Maternale Immunisatie Kinkhoest (Maternale Immunisatie Kinkhoest)-studie worden aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap gevaccineerd tegen kinkhoest. In de studie onderzoeken we of de baby's in de eerste maanden na de geboorte  hierdoor beter beschermd zijn tegen kinkhoest. Deze studie is in januari 2014 gestart en alle deelnemers zijn inmiddels geïncludeerd in de studie.

Doelgroep: verloskundigen die hebben geworven voor de MIKI studie