RIVM Magazine is het online relatieblad van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Cover RIVM Magazine nr. 02 2022

Lees de nieuwe editie van RIVM Magazine juni 2022

Hierin leest u over onderzoek en initiatieven van het RIVM en samenwerkingspartners op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan. Ook geven we specials uit rond één thema, zoals innovatie of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

RIVM Magazine verschijnt circa 4 keer per jaar.