RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Magazine is het online relatieblad van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Lees de nieuwe editie van RIVM Magazine december 2020

Hierin leest u over onderzoek en initiatieven van het RIVM en samenwerkingspartners op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan. Ook geven we specials uit rond één thema, zoals innovatie of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

In dit nummer: Verbinder met hart voor gezondheid en zorg;  Zorgen over de uitstoot van Tata Steel; De toekomst van gezondheid en zorg in tijden corona, en meer.

RIVM Magazine verschijnt circa 4 keer per jaar.