Europese Antibiotica Awareness Dag

Save the date

Invitational Conference: Het ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)-beleid voor de komende jaren

Datum: Maandag 18 november 2019
Tijd: 09.00 – 13.00 uur
Locatie: Het Oude Stadhuys in Gouda (adres: Markt 1 2801 JG Gouda)
Deelname is op uitnodiging.
Aanmelden is noodzakelijk.

Het ABR beleid: hoe verder?

Het Programma ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie), dat van 2015 tot en met 2019 loopt, is recent geëvalueerd door organisatieadviesbureau Berenschot. Tijdens de invitational conference, die wordt geopend door minister Bruno Bruins, blikken we terug op het aflopende ABR programma en kijken we samen met u vooruit. Tijdens break-out sessies gaan we met u dieper in op specifieke thema’s Dit is hét moment om uw input te leveren voor het ABR beleid van de komende jaren!

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Uw verhaal delen en input leveren op het te vormen beleid? Kom dan naar de invitational conference op maandag 18 november in Gouda.

Programma

In een plenaire opening blikken we gezamenlijk terug op het ABR beleid van de afgelopen jaren, en kijken we naar de toekomst. Na de koffiebreak gaan we uiteen in ‘break-out sessies’. We sluiten de bijeenkomst gezamenlijk af.

Break-out sessies

De break-out sessies zijn hét moment om uw input te leveren op het landelijke ABR-beleid voor de komende jaren. Waar moeten we absoluut mee verder en wat gebeurt er nu nog niet maar moeten we wel mee aan de slag? Dan komt ook de vraag: hoe gaan we dit doen?

In workshopvorm gaat u met elkaar actief aan de gang om tot een handvol essentiële acties voor de komende jaren te komen. Na afloop bieden we de uitkomsten van de workshops aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan als input voor de nieuwe ABR aanpak.

Op de dag zelf kiest u in welke workshopsessie u aansluit. We organiseren twee rondes. U kunt uw input dus geven op twee onderwerpen. Hieronder vindt u de toelichting per sessie.

Sessie 1: Infectiepreventie en outbreakmanagement
Workshopleider: Sjaak de Gouw

Hoe voorkomen we verspreiding van resistente bacteriën via de omgeving in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgdomeinen? Hoe zorgen we er voor dat professionals de richtlijnen goed toepassen? Sinds de tijden van Semmelweis en Nightingale weten we al het belang van goede handhygiëne om het verspreiden van infecties te voorkomen. Sindsdien is er veel veranderd maar de essentie blijft om schoon te werken. De verschillende zorgdomeinen staan voor verschillende uitdagingen op het gebied van infectiepreventie en outbreakmanagement. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is er nodig in het landelijke beleid om op lokaal, regionaal en landelijk niveau resultaten te boeken?

Sessie 2: Ketenaanpak in de zorg
Workshopleider: Ludo Hellebrekers

Hoe laten we de zorgketen goed functioneren? De zorg bestaat in Nederland uit vele onderdelen die allen met de dreiging van ABR te maken hebben. De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn opgericht om instellingen en zorgprofessionals met elkaar te verbinden. Als de zorgketen niet goed verbonden is kunnen resistente bacteriën ongemerkt op allerlei plekken terechtkomen, met alle gevolgen van dien. Communicatie en transmurale werkafspraken zijn essentieel voor die verbinding, en deze zijn in bijna alle regio’s inmiddels in de maak of al gemaakt. Wat is er nodig in het landelijke beleid om op lokaal, regionaal en landelijk niveau de volgende stap te zetten?

Sessie 3: Onderzoek en innovatie
Workshopleider: Oscar Kuipers

Met welke middelen kunnen we over 20 jaar nog bacteriële infecties bestrijden? Wat zijn de beste manieren om verspreiding te voorkomen? Innovatie en onderzoek moet, waar mogelijk in internationaal verband, gestimuleerd worden om de strijd tegen resistentie niet te verliezen. Nieuwe middelen op de markt te krijgen, alternatieven te vinden en om betere diagnostiek te ontwikkelen die kan bijdragen aan zorgvuldiger gebruik van antibiotica. Welke concrete stappen moeten we nemen om ervoor te zorgen dat innovatie en onderzoek voldoende worden gestimuleerd? En wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat onderzoek leidt tot verdere ontwikkeling en implementatie?

Sessie 4: Interactie nationaal – internationaal
Workshopleider: Roland Driece

Hoe kunnen we onze expertise (‘Nederland gidsland’) het beste inzetten om andere landen, zowel binnen Europa als daarbuiten, met het aanpakken van resistentie te helpen? Bacteriën respecteren geen grenzen, weten we uit ervaring en onderzoek. In Nederland is de resistentie weliswaar nog laag, hoe zorgen we dan dat we de problemen van buiten de landsgrenzen niet naar binnen halen?  Mensen kunnen resistente bacteriën meenemen als ongewenste souvenir maar ook voedsel en vee  zijn potentiële risico’s. We zijn er in geslaagd om het vraagstuk van AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance) op de internationale agenda te zetten maar hoe gaan we nu de internationaal gestelde doelen realiseren?

Sessie 5: Effecten van beleid beter meetbaar maken
Workshopleider: Jaap van Dissel

Hoe maak je beleidsdoelen smart en bepaal je of interventies effectief zijn? We kunnen data gebruiken om resultaten te meten en inzichtelijk te maken, zowel op macro als op microniveau. Door objectieve en reproduceerbare metingen op diverse thema’s kom je als sector ook meer in control. We moeten ernaar streven om inzichtelijk te maken in hoeverre interventies bijdragen aan de bestrijding van antibioticaresistentie en wat de resultaten van overkoepelend beleid zijn. Maar hoe concreet moeten we de doelen stellen in een nieuwe aanpak ABR?