Activiteit Netwerkmiddag
Datum Dinsdag 18 juni 2024
Tijd 11.30-17.00 uur
Locatie NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Organisatie RIVM-Responsorganisatie milieu- en stralingsincidenten

Velen van u zetten zich, net als het RIVM, dagelijks in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Het bestrijden van incidenten maakt daar deel van uit. Daarnaast werken we aan  preventie en preparatie en zorgen we voor goede nazorg om de nadelige gevolgen van een ramp of incident te beperken. Dat doen we niet alleen, maar met elkaar, vertrouwend en voortbouwend op elkaars expertise. Heeft u een rol in de veiligheidsketen? Dan is deze middag voor u! Samenwerken tijdens incidenten begint met elkaar leren kennen.

Het RIVM organiseert deze netwerkmiddag om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te leren van incidenten. Een middag met voorbeelden uit de praktijk en actualiteit. In workshops staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen)), CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) en Kernongevallen.

Kosten € 0
Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor professionals in de veiligheidsketen. Bijvoorbeeld Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de Brandweer, Gezondheidskundig Adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Teamleiders CBRN-Explosieven Veiligheid (TEV) van de Politie en Defensie, onze opdrachtgevers en vertegenwoordigers van de netwerken waar het RIVM deel van uitmaakt, zoals het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md Crisis Expert Team milieu en drinkwater (Crisis Expert Team milieu en drinkwater)), het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) en het Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen (LLN-ta Landelijk Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen (Landelijk Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen)).

Accreditatie Nee
Aanmelden Aanmeldformulier

 

Programma

11.30  (Inloop)lunch en netwerktijd
12.45 Welkom
door Nicole Troisfontaine en Herman Schreurs (RIVM)
13.00 Pleinaire sessie
door Marco Zannoni, Directeur Nationale Crisisbeheersing (NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid))
13.30 Workshopronde 1
14.15 Pauze
14.40 Workshopronde 2
15.30 Workshopronde 3
16.15 Afsluiting en netwerkborrel 

Workshops

De beschrijving van de workshops staat op een aparte pagina.