Het Nationaal Groeifonds investeert 124,5 miljoen euro in een nieuw Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie om de komende tien jaar de transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen. Het doel van het centrum is om veiligere, effectievere en betere medische behandelingen te stimuleren en tegelijkertijd dierenleed te verminderen. Het RIVM is naast Universiteit Utrecht, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht en de Hogeschool Utrecht een van de initiatiefnemers van het centrum en betrokken bij het versterken van de acceptatie en gebruik van proefdiervrije biomedische innovaties.

 

Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) gaat met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds (NGF) de transitie naar proefdiervrije biomedische innovaties versnellen. Dit zal economische en maatschappelijke winst opleveren: betere geneesmiddelen en minder dierproeven.

Nadat een eerdere aanvraag van het CPBT in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds leidde tot een reservering van 124,5 miljoen euro, heeft het CBPT in januari 2024 een aangepast voorstel ingediend. Dit voorstel is nu positief beoordeeld en de reservering is omgezet in een toekenning.

Veilige en betaalbare medicijnen

Het CPBT komt precies op het juiste moment. Er wordt grote vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van proefdiervrije methoden en de accreditatie en kwalificatie van deze methoden. De academische wereld, de industrie, regelgevende instanties, patiëntenorganisaties, overheid en NGO niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisatie)'s werken steeds beter samen om nauwkeurigere en kosteneffectievere geneesmiddelen te krijgen.

Tegelijk blijkt steeds vaker dat de resultaten verkregen uit dierproeven maar beperkt of zelfs helemaal niet vertaald kunnen worden naar de mens. In de meeste van deze biomedische ontwikkelingstrajecten blijkt pas tijdens de studie met patiënten dat dierproeven niet de therapeutische werking in de mens voorspellen.

Nieuw centrum voor revolutionaire systeemverandering

Het CPBT gaat samen met een groot aantal nationale en internationale partijen een centrum realiseren dat de ontwikkeling en het vermarkten van proefdiervrije innovaties versnelt. Het CPBT zal zich in eerste instantie gaan richten op ALS Amyotrofische Laterale Sclerose (Amyotrofische Laterale Sclerose), taaislijmziekte, artrose/reuma en astma/COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)). Het CPBT zal de ontwikkelde proefdiervrije methoden, tools en expertise samen met onderzoekers en bedrijven implementeren. Het nieuwe centrum zal daarnaast onderwijs, trainingen, advies en ondersteuning leveren om daarmee de acceptatie en gebruik van proefdiervrije biomedische innovaties te versterken. Het wordt een integraal programma dat de transitie naar proefdiervrij versnelt en het verdienvermogen van Nederland versterkt.  

Dr. Anne Kienhuis, Senior onderzoeker bij het RIVM Centrum Gezondheidsbescherming: “De kracht van het CPBT zit in de interdisciplinaire samenwerking tussen academie, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om proefdiervrije innovaties niet alleen ontwikkeld, maar ook daadwerkelijk geaccepteerd en toegepast te krijgen. Het RIVM levert hieraan een belangrijke bijdrage”.

Over het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie
Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) is een initiatief van de Universiteit Utrecht, het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het initiatief kent een groot aantal landelijke publieke en private partners. Het groeifondsvoorstel is ingediend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.