Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Verschillende Nederlandse laboratoria voeren diagnostisch onderzoek uit voor arbovirussen. De inzendinformatie voor arbovirusdiagnostiek staat vermeld bij de specifieke virussen.