Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen.

Wilt u een klacht indienen?

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wil indienen.

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen. Alle organisaties beschikken over een klachtenfunctionaris of klachtencommissie en werken via een klachtenregeling. Hieronder geven we meer informatie.

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw bevolkingsonderzoek borstkanker?

Als u een klacht heeft over uw uitnodiging, de uitslag of over het maken van uw borstfoto’s in de (mobiele) unit, neem dan contact op met de screeningsorganisatie in uw regio via de website.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek valt niet meer onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan door een specialist in het ziekenhuis. Als u een klacht hierover heeft, dan moet u dit indienen bij het betreffende ziekenhuis.

Heeft u een klacht over het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of het RIVM?

Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dien deze in bij het RIVM.