Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen.

Wilt u een klacht indienen?

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wil indienen.

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen. Alle organisaties beschikken over een klachtenfunctionaris of klachtencommissie en werken via een klachtenregeling. Hieronder geven we meer informatie.

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw bevolkingsonderzoek borstkanker?

Als u een klacht heeft over uw uitnodiging, de uitslag of over het maken van uw borstfoto’s in de (mobiele) unit, neem dan contact op met de screeningsorganisatie in uw regio:

Weet u niet welke screeningsorganisatie in uw regio het bevolkingsonderzoek uitvoert? U kunt dit opzoeken via de postcodezoeker, vul hieronder uw postcode in.

U kunt in het (mobiele)onderzoekscentrum ook een klachtenformulier krijgen.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek valt niet meer onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan door een specialist in het ziekenhuis. Als u een klacht hierover heeft, dan moet u dit indienen bij het betreffende ziekenhuis.

Heeft u een klacht over het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM? Dien deze in bij het RIVM.