Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Bent u tussen de 50 en 75 jaar? Dan krijgt u een uitnodiging  om mee te doen met het bevolkingsonderzoek borstkanker. 

Covid-19 en het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek borstkanker gaat gewoon door. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan zodat u ook met de geldende coronamaatregelen kunt meedoen. Vorig jaar (2020) zijn de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd. Hierdoor is de achterstand in het uitnodigen vergroot. Het kost tijd om deze achterstand in te lopen, ook door het screenen met coronamaatregelen. Daarnaast is de zorg druk bezig de reguliere zorg in te halen. Alle betrokken organisaties werken hard aan het wegwerken van de achterstanden. Toch kan het dus zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging, screeningsonderzoek of op uw eventuele vervolgonderzoek.

Heeft u klachten aan uw borsten of merkt u bijzonderheden aan uw borsten op, wacht dan niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts. 

Waarom een bevolkingsonderzoek borstkanker?

Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen we vroeger ontdekken of een vrouw borstkanker heeft. Hierdoor is de kans groter dat de behandeling succes heeft. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. 

Wanneer? 

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2-3 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

U ontvangt een uitnodiging vanaf het jaar dat u 50 jaar wordt tot het jaar waarin u 76 jaar wordt. Op welk moment u de uitnodiging precies krijgt, hangt samen met de route van het mobiele onderzoekscentrum. Daardoor kan het zijn dat een vrouw op haar 49e, 50e of 51e haar eerste uitnodiging krijgt of op haar 74e de laatste uitnodiging. 

Hoe gaat het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekscentrum bij u in de buurt. Een laborant maakt twee röntgenfoto’s van elke borst. Twee radiologen beoordelen de foto’s. Zij kijken of er afwijkingen te zien zijn in de borst(en). Binnen tien werkdagen wordt de uitslag naar u verstuurd. Als er een afwijking wordt gezien of als de röntgenfoto’s niet voldoende informatie geven, is verder onderzoek nodig.

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staan informatie en contactgegevens van de screeningsorganisatie in uw regio. U kunt daar ook een afspraak maken.

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting. Daarnaast stelt het RIVM de eisen op waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. 
  • De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Zij versturen de uitnodigingen en uitslagen. Ook controleren zij of iedere doorgestuurde deelnemer in een ziekenhuis is geweest  voor verder onderzoek. En ze verzamelen gegevens uit de zorg (diagnose en in welk stadium een ontdekte tumor zit), uit het Pathologisch Landelijk Archief (Palga) en de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL Integraal kankercentrum Nederland).
  • Screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s van de borsten (mammogrammen).
  • Huisartsen geven informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers die vervolgonderzoek nodig hebben.
     

Wilt u informatie in een andere taal?

Op www.mammarosa.nl vindt u informatie over borstkanker en het bevolkingsonderzoek in verschillende talen. Klik eerst op een van de foto’s voor de taal die u wilt gebruiken. 

Doet u voor het eerst mee?

Via de onderstaande animatie kunt u stap voor stap zien wat u kunt verwachten van het onderzoek. U kunt klikken op de door u gewenste taal (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch).