Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Bent u tussen de 50 en 75 jaar? Dan krijgt u een uitnodiging  om mee te doen met het bevolkingsonderzoek. Voor het maken van een afspraak, kunt u terecht op de website van Bevolkingsonderzoek Nederland

Maak een afspraak

COVID-19 en het bevolkingsonderzoek

Door het personeelstekort kan het  zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging of screeningsonderzoek.

Ga bij klachten of veranderingen aan een borst altijd naar uw huisarts.
Wacht dan niet op uw uitnodiging en doe niet mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Krijgt u klachten na deelname aan het bevolkingsonderzoek, ga ook dan altijd naar de huisarts.

Information in other languages

Bekijk de uitleg in makkelijke taal (door Steffie)You can find also find information in other languages:

Doet u voor het eerst mee?

Via de animatie hieronder kunt u zien wat u kunt verwachten van het onderzoek.

Video: Eerste keer meedoen

Voiceover:
Uw eerste bevolkingsonderzoek borstkanker.

*Muziek begint*

Voiceover:
In deze animatie ziet u hoe het bevolkingsonderzoek borstkanker gaat. Dan weet u van tevoren wat u kunt verwachten. Het onderzoek gebeurt soms in een gebouw, maar meestal in een grote bus.
Hier werken mensen met een speciale opleiding om het borstonderzoek te kunnen doen. U kunt altijd door een vrouw onderzocht worden als u dat wilt. U kunt de medewerkers alles vragen over het onderzoek, en ze maken het graag zo comfortabel mogelijk voor u.
Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? We laten dat nu stap voor stap zien.
Bij binnenkomst laat u de uitnodigingsbrief zien en uw identiteitsbewijs. Daarna wacht u even tot u aan de beurt bent. Als u aan de beurt bent, gaat u de kleedkamer in. Daar trekt u alleen uw bovenkleding uit.
Beeldtekst: Tips.
Draag makkelijke bovenkleding.
Neem een doek of sjaal mee voor als u nog even moet wachten.

Voiceover:
Een medewerker komt u ophalen uit de kleedkamer. Zij maakt de foto’s van uw borsten. De medewerker vertelt wat zij doet en hoe u kunt meehelpen. Zij maakt twee foto's van iedere borst.
De medewerker zet u steeds in de goede houding, zodat uw borst goed ligt voor de volgende foto. Na het maken van de foto’s kleedt u zich weer aan in uw eigen kleedkamer. Zijn de foto’s gelukt? Dan kunt u weer naar huis. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 5 minuten. Uw afspraak duurt in totaal ongeveer 20 minuten.

Logo Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.
Beeldtekst: Wilt u meer weten over het bevolkingsonderzoek borstkanker? www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

Voiceover:
Wilt u meer weten over het bevolkingsonderzoek borstkanker? Kijk dan op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

*Muziek eindigt*

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen uitnodiging

 Bevolkingsonderzoek Nederland stuurt de uitnodiging. Zij voeren in opdracht van de overheid dit onderzoek uit.

U ontvangt een uitnodiging vanaf het jaar dat u 50 jaar  wordt tot het jaar waarin u 76 jaar wordt. Op welk moment u de uitnodiging precies krijgt, hangt samen met de route van het mobiele onderzoekscentrum. Het kan voorkomen dat iemand op de leeftijd van 49, 50 of 51 jaar de eerste uitnodiging ontvangt, of op de leeftijd van 74 jaar de laatste uitnodiging.

Soms heeft het minder zin of is het niet mogelijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer u onder behandeling bent voor borstkanker of wanneer u ernstig ziek bent. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staat informatie en het e-mailadres en telefoonnummer van Bevolkingsonderzoek Nederland. U kunt daar ook inloggen met uw DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit). Bijvoorbeeld om een afspraak maken.

Waarom een bevolkingsonderzoek borstkanker?

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met dit onderzoek kunnen we borstkanker in een vroeg stadium ontdekken. Hoe eerder we borstkanker ontdekken, des te groter de kans op een succesvolle behandeling. Vaak is dan ook een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek heeft ook nadelen. U beslist zelf of u meedoet.

Hoe gaat het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekscentrum bij u in de buurt. Een laborant maakt twee röntgenfoto’s van elke borst. Twee artsen beoordelen de foto’s. Zij kijken of er afwijkingen te zien zijn in de borst(en). Binnen tien werkdagen krijgt u de uitslag. Als de artsen een afwijking zien of als de röntgenfoto’s niet voldoende informatie geven, is verder onderzoek nodig. Dan ontvangt uw huisarts ook uw uitslag. U krijgt dan via uw huisarts een verwijzing naar het ziekenhuis.