In deze subsessie is teruggekeken op twintig jaar ervaring met het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) (Prenatale Screening Infectieziekten & Erytrocytenimmunisatie) en wat de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn.

Prof. dr. Masja de Haas, bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie bij het LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) en tevens werkzaam als clustermanager bij Sanquin geeft een overzicht van de resultaten van het gewijzigd beleid sinds 2011 (o.a. de invoering Prenatale Foetale Typering) waarbij ook gekeken is naar internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Drs. Dian Winkelhorst, arts-onderzoeker bij het LUMC focust in haar presentatie op toekomstige ontwikkelingen zoals de HIP Health Insurance Plan (Health Insurance Plan)-studie (HPA Health Protection Agency (Health Protection Agency) in Pregnancy), een landelijke prospectieve studie naar aandoening FNAIT (Foetale/Neonatale Alloimmuun Trombocytopenie).

Bekijk de presentatie via de link in de kolom 'Download'.