video

´╗┐Chroom-6 is een schadelijke stof, waar je klachten
van kunt krijgen of ziek van kunt worden.

Chroom-6 zat in sommige verfsoorten, die onder andere
werden gebruikt voor treinen, bruggen en voertuigen.

De gedroogde verf is niet gevaarlijk.

Maar chroom-6 kan wel vrijkomen bij onderhouds-
werkzaamheden, zoals schuren, slijpen of lassen.

Je kunt chroom-6 in je lichaam krijgen door verfdruppeltjes
of stof in te ademen, in te slikken of aan te raken.

Met goede beschermingsmiddelen kun je dit voorkomen.

Mensen die zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren...

...hebben de grootste kans om met
chroom-6 in contact te komen.

Maar je kunt er ookmee in contact komen, als je
in de buurt bent van deze werkzaamheden.

De kans om ziek te worden, is groter als je vaker,
langer en intensiever met chroom-6 in contact komt.

Klachten kunnen binnen enkele weken optreden,
maar ook pas na tientallen jaren.

Als je ziek wordt, betekent dit niet automatisch
dat chroom-6 de oorzaak is.

Klachten kunnen ook andere oorzaken hebben, zoals
blootstelling aan andere stoffen of een ongezonde leefstijl.

Voor meer informatie over ziekten die door
chroom-6 veroorzaakt kunnen worden...

...en wat je moet doen bij gezondheidsklachten.
Ga naar rivm.nl/chroom6