Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een vorm van het metaal chroom. Het heeft een roestwerende werking, daarom wordt deze stof toegevoegd aan sommige verf. Het wordt ook gebruik voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken, in roestwerende middelen voor metalen oppervlakken, in houtconserveringsmiddelen en in bepaalde soorten cement. Naast dat chroom-6 positieve eigenschappen heeft, is er ook een keerzijde. Het is een schadelijke stof met de eigenschap dat het kankerverwekkend is. Als je met deze stof in contact komt en je niet goed beschermd bent, dan kan je chroom-6 in je lichaam krijgen. 

Hoe kom je in contact met chroom-6?

Je kunt chroom-6 in je lichaam krijgen door inademing, huidcontact en inslikken. Bij het doen van onderhoudswerkzaamheden aan materieel waarop chroomhoudende verf is aangebracht, kan er chroom-6 vrijkomen. Zoals bij het aanbrengen of verwijderen van verflagen, schuren of lassen. Tijdens dit soort werkzaamheden kun je met de stof in contact komen. Eenmaal vrijgekomen, kunnen ook mensen die regelmatig in werkplaatsen komen waar dit soort werk gedaan wordt er mee in contact komen. Ook als zij zelf hele andere werkzaamheden doen. Dat kan gebeuren wanneer de stof in de ruimte achterblijft. Beschermende maatregelen op de werkplek, zoals het afscheiden van werkruimten, taakroulatie, afzuiginstallaties en stofmaskers kunnen ervoor zorgen dat medewerkers minder of niet met chroom-6 in aanraking komen. 

Wanneer is chroom-6 gevaarlijk?

Chroom-6 heeft de eigenschap dat het kankerverwekkend is en kan ernstige ziekten veroorzaken. De kans om ziek te worden is afhankelijk van hoe (inademing, huidcontact of inslikken), hoe vaak, hoeveel en hoe lang mensen chroom-6 binnenkrijgen. Mensen die werkzaamheden deden waardoor zij direct met de stof in contact kwamen, lopen de grootste kans om ziek te worden. Uit onderzoek is bekend dat chroom-6 een aantal specifieke ziekten kan veroorzaken. Op de zogeheten ziektelijst van chroom-6 staat welke ziekten dat zijn. Bij de samenstelling van deze lijst is rekening gehouden met de manier waarop mensen tijdens het werk (en dus door deze specifieke toepassing van chroom-6 in verf) er mee in aanraking kunnen komen.

Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6

Op verschillende plekken konden mensen tijdens hun werk in contact komen met chroom-6. Omdat zij gezondheidsklachten kregen en geen goede bescherming hadden, heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hier onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek is uitgevoerd bij Defensie, de gemeente Tilburg en Nederlandse Spoorwegen. Hieronder vind je meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.

Video: Wat is er in de wetenschap bekend over chroom-6?

Video: Wat is er in de wetenschap bekend over chroom-6?

Bekijk de video: Wat is er in de wetenschap bekend over chroom-6?