Hier vindt u het communicatieprotocol boviene tuberculose

In dit protocol worden de interventies beschreven die de organisaties nemen voor de bestrijding van boviene tuberculose en wordt specifiek aandacht besteed aan samenwerking en communicatie daar waar er overlappende terreinen zijn tussen de volksgezondheid en de diergeneeskunde. Het communicatieprotocol is bedoeld voor medewerkers van de afdelingen tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en van het NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Incident en Crisis Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.