Kijk voor actuele, betrouwbare en begrijpelijke informatie over chemische stoffen in consumentenproducten op Waarzitwatin.nl: een website voor consumenten gerealiseerd door RIVM en VeiligheidNL in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).