Kijk voor actuele, betrouwbare en begrijpelijke informatie over chemische stoffen in consumentenproducten op Waarzitwatin.nl: een website voor consumenten gerealiseerd door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en VeiligheidNL in opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .