Consumenten worden regelmatig blootgesteld aan chemische stoffen die in alledaagse consumentenproducten zitten of die uit producten vrij kunnen komen. Het gaat dan om consumentenproducten zoals verf, cosmetica, deodorant en-, schoonmaakmiddelen. Chemische stoffen in deze producten mogen geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Om een inschatting van het risico van een consumentenproduct te maken, is het heel belangrijk om de blootstelling aan chemicaliën in deze producten te kennen. De blootstelling aan chemische stoffen tijdens het gebruik van consumentenproducten wordt grotendeels bepaald door de manier waarop het product wordt gebruikt (blootstelling scenario), de concentratie van het de stof in het product en het vrijkomen van de stof uit het product tijdens gebruik. Helaas zijn er geen meetresultaten beschikbaar.
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is betrokken bij de ontwikkeling van methoden die de veiligheid van chemische stoffen bepalen. Voor consumentenproducten heeft het RIVM het ConsExpo model ontwikkeld, een model dat mathematisch de humane blootstelling aan consumentenproducten kan voorspellen. Door het gebruik van ConsExpo kunnen zowel fabrikanten als wetenschappers voorspellen in welke mate consumenten worden blootgesteld aan chemische stoffen in een consumentenproduct.

Belangrijkste opdrachtgevers

De belangrijkste opdrachtgevers op het gebied van consumentenproducten en consumenten blootstelling zijn de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ), en de Europese Commissie (ECEuropean Commission). Samenwerkingen op dit gebied zijn vastgelegd met de Universiteit Wageningen waar product gebruik wordt geëvalueerd. Met RIKILT en wordt samengewerkt op het gebied van metingen van (nano)ingrediënten in consumenten producten. 

Een nieuwe web-based versie van ConsExpo wordt ontwikkeld in 2015-2016. Deze update van het programma, ConsExpo version 2015.0, wordt gerealiseerd door het RIVM in samenwerking met de zusterinstituten ANSESFrench agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (Frankrijk), BfRFederal Institute for Risk Assessment (Duitsland), BAG (Zwitserland) en Health Canada.