Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding, geeft uitleg over het OMTOutbreak Management Team-advies aan het kabinet van 24 maart 2021.