Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding, geeft uitleg over het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-advies aan het kabinet van 24 maart 2021.

Aura Timen licht het OMT-advies toe