In 2011 is er door KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds een evaluatie gedaan van het gebruik van voorlichtingsmaterialen. Eén van de punten die hieruit naar voren kwam was de behoefte aan een standaard voor het gebruik van voorlichtingsmaterialen. De werkgroep voorlichting van de CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) heeft met deze werkinstructie geprobeerd ‘een state of the art’ voor het gebruik van voorlichtingsmateriaal neer te zetten.