De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)) vormt het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tuberculosebestrijding.  Doel van de CPT is een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige bestrijding van tuberculose in Nederland.

De CPT beheert haar documenten in de Regelgeving Praktische Tuberculose (RPT), dit is een geheel van wetgeving, richtlijnen, protocollen, werkinstructies en adviezen. De richtlijnen worden vaak in samenwerking met andere beroepsverenigingen/organisaties gemaakt. In de CPT-vergaderingen worden de documenten besproken en vastgesteld.

 

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)

Logo CPT