De status ‘inhoudelijk vastgesteld’ werd voorheen ‘interim’ genoemd. In het achtergronddocument kan nog de term ‘interim’ gebruikt zijn. . Inhoudelijke vaststelling gebeurt door de toetsgroep. De beleidsmatige vaststelling door aanwijzing van rekenvoorschriften is geen onderdeel van het inhoudelijke proces en wordt niet als aparte status benoemd.