Rekenmethode voor rangeer-handelingen spoorwegemplacementen
Als bedoeld in artikel 2.1 onder C van het Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen)
Versie 1.2
12 april

Gerelateerde onderwerpen


  • Omgevingsveiligheid

    In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs­leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder­werp van omgevingsveiligheid.