Artikel in Zorgvisie met 7 tips voor duurzame gehandicaptenzorg van Susanne Bentvelzen, Raad van bestuur van Aveleijn:

  1. Sluit je aan bij de Green Deal voor handvatten.
  2. Creëer een plek voor enthousiaste zorgprofessionals met duurzame ideeën binnen de organisatie waar zij die kunnen delen en uitvoeren.
  3. Maak het niet te ingewikkeld. ‘Het is een kwestie van een budget beschikbaar stellen om aan de slag te gaan. Het programma vormt zich vanzelf. Begin met het laaghangend fruit, de rest van de logische ideeën volgen vrijwel automatisch’, aldus Bentvelsen. Als voorbeeld noemt ze een dagbestedingslocatie die openhaardblokken zaagde. Om deze activiteit te verduurzamen, lopen nu gesprekken met een bedrijf dat textiel recyclet tot isolatiewanden. ‘Cliënten kunnen zelf textiel verzamelen en verwerken, zodat het bedrijf duurzame wanden kan maken. Een simpel voorbeeld dat binnen de organisatie tot stand kwam’.
  4. Geef professionals de ruimte om ideeën in te brengen. ‘Professionals op de locatie weten vaak aan welke knoppen zij kunnen draaien. Elke kleine stap per locatie leidt tot een grote verduurzamingsslag organisatiebreed’.
  5. Werk samen met innovatieve startups.
  6. Wakker het enthousiasme aan door duurzaamheid zichtbaar te maken in de communicatie. Zo ontwikkelde Aveleijn een boekje met facts en figures, geboekte resultaten en verhalen van collega’s.
  7. En tot slot: houd het leuk en kijk naar de bijeffecten. ‘Verduurzamen levert veel meer op dan alleen CO-reductie. De creativiteit en innovatie verrassen mij. Een idee van A naar B brengen en eraan bijdragen geeft medewerkers en cliënten voldoening en creëert extrabetrokkenheid binnen de organisatie.’