Op deze pagina vind je handvatten waarmee je aan de slag kunt om de zorgsector duurzamer te maken. De sector draagt natuurlijk veel goeds bij aan de gezondheid, maar ze heeft ook impact op het milieu. De website bestaat uit twee stromen: onderzoek en praktijk.
Wij bieden relevante onderzoeksresultaten aan en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de Green Deal Duurzame Zorg. Hiermee bouwen wij een kennisbasis op die voor iedereen van voordeel is bij het verduurzamen van de zorg.

Healthcare LCA symposium

Ben je geïnteresseerd in de ecologische voetafdruk van de zorg? En wil je helpen die te verkleinen? Beschik je over basiskennis van LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses) (levenscyclus analyse), blok dan nu je agenda op donderdagmiddag 15 februari 2024 van 12.30 – 18.00 uur. Bij het RIVM organiseren we dan het eerste LCA-symposium in de zorg. Ook online.

Lees meer over het symposium

Verschillende factoren dragen bij aan de milieuvoetafdruk van in de zorgketen. Lees meer in de beschrijving onder de illustratie

Visualisatie van de factoren in de zorgketen die bijdragen aan haar milieuvoetafdruk. Grondstofwinning, productie, inkoop, transport, afvalverwerking dragen bij aan de uitstoot. Deze uitstoot kan uiteindelijk de ziektelast verhogen.

Onderzoek

Lees meer over onze onderzoeksresultaten. We ontwikkelen kennis die de nadelige milieu-impact van de zorgsector kan verkleinen. Kennis die een positieve uitwerking heeft op het klimaat en het milieu. Met behoud van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de bedoeling om alle middelen zo effectief mogelijk in te zetten. 

Praktijk

Hier vindt u relevante praktijkvoorbeelden vanuit de zorg. Wat werkt goed, en wat juist niet? De voorbeelden zijn geordend naar thema (natuur, voeding, architectuur) en naar sector (ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg). 

Green Deal Duurzame Zorg

Logo Green Deal

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Deze afspraak motiveert de zorgsector te verduurzamen. Voluit heet de afspraak Green Deal Samen Werken aan duurzame zorg, en gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Zoals het verminderen van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot en het stimuleren van circulaire zorg. Maar ook door het bevorderen van de gezondheid van patiënten/cliënten en medewerkers. En er wordt gewerkt aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie en bewustwording over de relatie tussen zorg, klimaat, milieu en gezondheid bij (aanstaande) professionals in de zorg.

Het RIVM ondersteunt instellingen en bedrijven in de zorgsector en beleidsmakers bij de overheid bij het duurzamer maken van de zorg met kwantitatieve en kwalitatieve, wetenschappelijke kennis.

Lees meer over de Green Deal Duurzame Zorg


Volg ons

Wil je niks missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief RIVM Green Deal Duurzame Zorg.

En volg ons op twitter via greendealduurzamezorg@duurzamezorg. Hier deelt het RIVM samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nieuws en inspiratie over de Green Deal Duurzame Zorg.

Voor vragen en contact, mail naar duurzamezorg@rivm.nl