Op deze pagina vind je handvatten waarmee je aan de slag kunt om de zorgsector duurzamer te maken. De sector draagt natuurlijk veel goeds bij aan de gezondheid, maar ze heeft ook impact op het milieu. De website bestaat uit twee stromen: onderzoek en praktijk.
Wij bieden relevante onderzoeksresultaten aan en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de Green Deal Duurzame Zorg. Hiermee bouwen wij een kennisbasis op die voor iedereen van voordeel is bij het verduurzamen van de zorg.

Toegankelijke uitleg onder de afbeelding

Schematische weergave van de milieuvoetafdruk van een keten, met  de zelfversterkende effecten op volksgezondheid en leefomgeving. Instellingen en dienstverleners in de zorgsector worden geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de volksgezondheid. Toename van emissies van broeikasgassen en fijnstof zorgen namelijk voor meer vastgehouden warmte in de atmosfeer. Deze opwarming zorgt voor klimaatverandering, die weer leidt tot bijvoorbeeld meer hittestress, langer durende hooikoortsseizoenen, en het ontstaan van nieuwe ziektes en plagen.

Op de illustratie is te zien welke aspecten invloed hebben op de uitstoot (zoals grondstof- energiewinning, productie en transport, afval, inkoop en de gebouwen zelf). Deze uitstoot heeft weer invloed op de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld een langer hooikoortsseizoen, meer infectieziekten en nieuwe ziekteverwekkers.

Onderzoek

Lees meer over onze onderzoeksresultaten. We ontwikkelen kennis die de nadelige milieu-impact van de zorgsector kan verkleinen. Kennis die een positieve uitwerking heeft op het klimaat en het milieu. Met behoud van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de bedoeling om alle middelen zo effectief mogelijk in te zetten. 

Praktijk

Hier vindt u relevante praktijkvoorbeelden vanuit de zorg. Wat werkt goed, en wat juist niet? De voorbeelden zijn geordend naar thema (natuur, voeding, architectuur) en naar sector (ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg). 

Green Deal Duurzame Zorg

Logo Green Deal

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Deze afspraak motiveert de zorgsector te verduurzamen. Voluit heet de afspraak Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst, en gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Zoals het verminderen van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) (carbon dioxide)-uitstoot en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook door het creëren van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. En er wordt gewerkt aan het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater en grondwater.

Het RIVM ondersteunt instellingen en bedrijven in de zorgsector en beleidsmakers bij de overheid bij het duurzamer maken van de zorg met kwantitatieve en kwalitatieve, wetenschappelijke kennis. 

Lees meer over de Green Deal Duurzame Zorg


Volg ons

Wil je niks missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief RIVM Green Deal Duurzame Zorg.

En volg ons op twitter via greendealduurzamezorg@duurzamezorg. Hier deelt het RIVM samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) nieuws en inspiratie over de Green Deal Duurzame Zorg.

Voor vragen en contact, mail naar duurzamezorg@rivm.nl. Wil je stage bij ons lopen, dan kun je hier ook naar mailen.