Hoofdonderwerpen van het congres 'Bevolkingsonderzoeken naar kanker in beeld' zijn de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken ten tijde van de COVID-pandemie, een internationale blik op de Nederlandse bevolkingsonderzoeken en een aantal prioritaire onderwerpen zoals artificial intelligence, DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)/ RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid) (inclusief biomarkers in bredere zin) en risicostratificatie. Daarnaast staan onderwerpen als communicatie, gedragsbeïnvloeding en burgerparticipatie op de agenda. Onderwerpen worden gedeeltelijk programma-overstijgend belicht maar ook vanuit één specifiek programma.

Dit abstractboek begint met het programmaoverzicht. Daarna volgt voor iedere bijdrage aan de dag een korte inhoudelijke samenvatting.