Dit document bevat aanvullende gedetailleerde data over de beschreven regionale netwerkinitiatieven van de Factsheet ‘Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek - Voortgang en
agenda 2021’.