Dit is een achtergronddocument bij het DIAPER codeboek. Het betreft een uitgebreide lijst met geselecteerde prestatiecodes voor verloskunde, kraamzorg, ziekenhuiszorg en integrale geboortezorg.