Aanleiding:
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) heeft vanwege de verwachte impact het RIVM gevraagd om, vooruitlopend op de publicatie van de nieuwste inzichten, de stikstofdepositie voor de jaren 2025 en 2030 op hoofdlijnen alvast te delen. De producten en rapportages over deze cijfers zijn in afronding en worden binnenkort met meer uitleg gepubliceerd. In deze memo staan deze cijfers.

Gerelateerde onderwerpen