Aanleiding:
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) heeft vanwege de verwachte impact het RIVM gevraagd om, vooruitlopend op de publicatie van de nieuwste inzichten, de stikstofdepositie voor de jaren 2025 en 2030 op hoofdlijnen alvast te delen. De producten en rapportages over deze cijfers zijn in afronding en worden binnenkort met meer uitleg gepubliceerd. In deze memo staan deze cijfers.

Gerelateerde onderwerpen


  • Stikstof

    In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten. De meeste stikstof komt op de grond terecht. Dat schaadt het milieu. Stikstof kan de biodiversiteit, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de gezondheid van mensen verslechteren. Daarom is in wetgeving vastgelegd dat de uitstoot van stikstof moet verminderen. Als onafhankelijk kennisinstituut heeft het RIVM een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.