Advies van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de modernisering van de smogberichtgeving in Nederland.