In welke context hebben mensen de meeste moeite met 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden, en waarom? En welke oplossingen zijn mogelijk effectief om afstand houden en drukte vermijden te ondersteunen? Beantwoording van deze vragen vindt plaats op basis van vragenlijstonderzoek, interviews en literatuuronderzoek van de RIVM Corona Gedragsunit, aangevuld met ander Nederlands onderzoek naar afstand houden. Publicatie d.d. 28 september 2020.