Artikel in tijdschrift Bodem: Beleidskaders voor duurzaam beheer landbouwbodems: synergie of niet? Een afweging van bodem-, water- en luchtdoelstellingen.

door Christa Blokhuis, Jonas Schepens en Annemieke van der Wal