Bijlage bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport 2020-0119