Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aantal vragen voorgelegd over ventilatie en COVID-19. In dit document worden deze vragen beantwoord.