Beleidsadvies van staatssecretaris Van Geel van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) uit 2005 met betrekking tot hoogspanningslijnen aan gemeenten, provincies en netbeheerders.