Beschrijving en werkwijze Inhoudelijke Klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties.