In februari jl. besloot het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), op advies van het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), het traject rond de kwaliteitsborging van CT-Colografie (CTC CT-colografie (CT-colografie)) binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te beëindigen.