Bijdrage aan de inname voor groepen waar productcriteria voor zijn opgesteld