BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties
Module incidentie surveillance Postoperatieve wondinfecties
PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) – versie:  2019
Documentversie: 1.0