Dit is een bijlage bij de Informatiebrief herijking voorzorgbeleid van minister Jetten met een overzicht van de proportionele bronmaatregelen om de magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet te verminderen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Hoogspanningslijnen

    Er zijn aanwijzingen dat magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet invloed op de gezondheid kunnen hebben. Vanwege de mogelijke gezondheidseffecten heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  voorzorgbeleid voor magneetvelden van het elektriciteitsnet ontwikkeld.