Dit is een bijlage bij de Informatiebrief herijking voorzorgbeleid van minister Jetten met een overzicht van de proportionele bronmaatregelen om de magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet te verminderen.