Bijlage bij rapport Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg