Voor het beoordelen van de inname van oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwaterbereiding in het kader van een ontheffingsaanvraag heeft ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)(Inspectie Leefomgeving en Transport) het RIVM verzocht om een indicatieve drinkwaterrichtwaarde af te leiden voor de stof trifluorazijnzuur (TFA trifluoroacetic acid (trifluoroacetic acid) (trifluoroacetic acid), CAS-nr. 76-05-1). TFA maakt deel uit van de stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)). De indicatieve drinkwaterrichtwaarde bedraagt 2200 ng/L (2.2 microgram per liter). Deze waarde is van toepassing als er alleen TFA en geen andere PFAS in het betreffende (water)monster aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, dient hiermee rekening te worden gehouden in de risicobeoordeling. TFA wordt namelijk verondersteld dezelfde toxische werking te hebben als andere PFAS. Dit document beschrijft de werkwijze en de gedetailleerde gezondheidskundige risicobeoordeling die hebben geleid tot het advies.

De indicatieve drinkwaterrichtwaarde is gezondheidskundig onderbouwd en geldt als een advieswaarde voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie is vervolgens verantwoordelijk voor het (beleidsmatig) vaststellen van de indicatieve drinkwaterrichtwaarde als norm.

Gerelateerde onderwerpen


  • Drinkwater

    Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.