Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is goed. In Nederland vormen grond- en oppervlaktewater de bron voor drinkwater. De drinkwaterbedrijven zuiveren het gewonnen water tot drinkwater dat voldoet aan de wettelijke eisen en bewaken de drinkwaterkwaliteit van bron tot tap. Het RIVM is het kenniscentrum voor de overheid voor de drinkwatervoorziening. Samen zorgen we dat er schoon drinkwater bij de consument uit de kraan komt.

Onze kennis over micro-organismen, straling, toxicologie, epidemiologie, hydrologie, chemie en CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire)-agentia, wordt met name ingezet voor het veiligstellen van de drinkwatervoorraden, -bronnen en -kwaliteit.

Daarnaast is heeft het team drinkwater een sterk nationaal (kennis)netwerk, zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, KWR (kennisinstituut van de drinkwaterbedrijven), KIWA (certificeringinstelling drinkwatermaterialen). En ook een internationaal netwerk, zoals WHO World Health Organization (World Health Organization) (het RIVM is het Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water), de EU Europese Unie (Europese Unie) (uitvoering en ontwikkelingen EU-Drinkwaterrichtlijn) en het netwerk van Drinking Water regulators.

Het RIVM is tevens beschikbaar ten behoeve van calamiteiten op het terrein van drinkwater of de drinkwatervoorziening en heeft daarvoor state-of-the-art laboratorium infrastructuur in huis of toegang daartoe via het netwerk.

  • De Milieuongevallendienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) is ondergebracht bij het RIVM. De MOD kan bij een incident met chemische of biologische stoffen gealarmeerd worden.  
  • Bij complexe incidenten in Nederland op het gebied van milieu en drinkwater werkt het RIVM samen met andere kennisinstituten binnen het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater (CET-md Crisis Expert Team milieu en drinkwater (Crisis Expert Team milieu en drinkwater)).