HBCDD hexabromocyclododecane (hexabromocyclododecane) is een brandvertrager en een zeer zorgwekkende stof (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). De brandvertrager is tot 2016 gebruikt in isolatie-EPS expanded polystyrene (expanded polystyrene) (piepschuim). Er is een recyclingtechniek waarbij de ZZS verwijderd wordt en vervolgens nieuw isolatiemateriaal kan worden geproduceerd.

In deze casus wordt geschetst welke acties nodig zijn om meer en veilig te kunnen recyclen. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor EPS. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van deze ZZS in de circulaire economie te monitoren is.