Van afval weer grondstof voor nieuwe producten maken door hergebruik of recycling van deze producten, of de daarin gebruikte stoffen. In een circulaire economie gaat het om het sluiten van productketens om grondstoffen en hun waarde zo lang mogelijk te behouden. Het gebruik van biomassa als hernieuwbare grondstof voor producten en energie (bio-based economie) speelt een belangrijke rol om de circulaire economie koolstofneutraal te maken. Maar hoe sluit je kringlopen zo veilig en duurzaam mogelijk?

De circulaire economie bestaat deels al: puin uit de bouw dient als fundering onder wegen, oud papier is grondstof voor de papierindustrie en van plastic flessen wordt nieuw plastic gemaakt. Toch zijn nog lang niet alle ketens duurzaam en veilig gesloten, bijvoorbeeld omdat er veel energie nodig is voor recycling, of omdat producten gevaarlijke stoffen bevatten die daarmee in de cyclus komen of in het milieu kunnen verdwijnen. Vaak is in het ontwerp van producten simpelweg geen rekening gehouden met hergebruik of recycling (denk aan bijvoorbeeld elektronica en textiel).

Wat doen we?

Vanuit de landelijke overheid en de Europese Unie wordt aangestuurd op een circulaire economie in Nederland in 2050. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat staat voor een duurzame, veilige én gezonde leefomgeving heeft de expertise in huis om de transitie naar een circulaire economie verantwoord, veilig en schoon te maken. Zo werkt het RIVM aan afwegingskaders waarmee de impact van het sluiten van productketens op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zichtbaar en meetbaar gemaakt kunnen worden. Afvalwater bevat bv. fosfaatresten die als meststof ingezet kunnen worden, maar ook pathogenen en medicijnresten. Aan welke criteria moet het product voldoen om veilig toegepast te worden?

Veiligheid van stoffen en producten en de beoordeling van duurzaamheid zijn nu nog vaak aparte werelden, het RIVM probeert ze bijeen te brengen. We werken nauw samen met stakeholders uit ons netwerk, waaronder bedrijven in productketens. Hierdoor krijgen we beter begrip van de vragen en behoeften uit de praktijk en kunnen we onze kennis bundelen met de praktijkkennis van bv. ondernemers.

Vanuit dit expertiseveld is er samenwerking met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Contact

Voor meer informatie mail naar biobased@rivm.nl