De rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. Dit betekent onder andere dat er geen afval meer is en producten en materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Hoe gaat Nederland om met risicovolle stoffen in deze kringloop? Kan biomassa opnieuw worden gebruikt als grondstof? En kunnen we meten of er op weg naar 2050 genoeg gebeurt?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bewaakt de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving tijdens de overgang naar een circulaire economie. We geven advies over slimme keuzes met behulp van kennis en wetenschappelijke methoden. Dit doen we met andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen adviseren we hoe afval kan worden voorkomen en belangrijke grondstoffen kunnen worden behouden.

Afval wordt grondstof

In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan het veilig hergebruiken van deze materialen.

Meten van effecten

Meetlint

Wanneer overheden het effect van hun inspanningen voor de circulaire economie kunnen meten, helpt dit bij het verbeteren van beleid.

Biomassa als grondstof

Algen

Wanneer biomassa op een hernieuwbare en veilige manier wordt gebruikt, is dit een oplossingsrichting binnen de circulaire economie.

Sociaal economische analyses

menigte mensen

Om van de circulaire economie een succes te maken, is het belangrijk om te kijken of oplossingen veilig voor het milieu, gezond en financieel haalbaar zijn.

Wat doet het RIVM?

Figuur transitie circulaire Economie

HetRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verhoogt de kwaliteit van circulaire oplossingen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief Circulaire Economie.

Onze economie is al deels circulair: puin uit de bouw dient als fundering onder wegen en we gebruiken papier en plastic opnieuw. Toch zijn nog lang niet alle ketens duurzaam en veilig gesloten. Er is nog veel energie nodig voor recycling, risicovolle stoffen beperken mogelijkheden om materiaal te recyclen en bij het ontwerp van producten wordt lang niet altijd rekening gehouden met hergebruik.