De Rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. Hoe gaan we om met risicovolle stoffen in de grondstofkringloop? Welke rol speelt biomassa als hernieuwbare grondstof? En hoe meten we onze voortgang op weg naar 2050? Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft antwoord op dit soort vragen.

Afval wordt grondstof

In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan het veilig hergebruiken van deze materialen.

Meten van effecten

Meetlint

Wanneer overheden het effect van hun inspanningen voor de circulaire economie kunnen meten, helpt dit bij het verbeteren van beleid.

Biomassa als grondstof

Algen

Wanneer biomassa op een hernieuwbare en veilige manier wordt gebruikt, is dit een oplossingsrichting binnen de circulaire economie.

Sociaal economische analyses

menigte mensen

Om van de circulaire economie een succes te maken, is het belangrijk om te kijken of oplossingen veilig voor het milieu, gezond en financieel haalbaar zijn.

Onze economie is al deels circulair: puin uit de bouw dient als fundering onder wegen en we gebruiken papier en plastic opnieuw. Toch zijn nog lang niet alle ketens duurzaam en veilig gesloten. Er is nog veel energie nodig voor recycling, risicovolle stoffen beperken mogelijkheden om materiaal te recyclen en bij het ontwerp van producten wordt lang niet altijd rekening gehouden met hergebruik.

Veilig, gezond en duurzaam

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verhoogt de kwaliteit van circulaire oplossingen. Wij helpen het bedrijfsleven en overheden bij keuzes en dilemma's. Onderstaande figuur laat zien hoe wij zowel in de beleidscyclus (buitenste cirkel) als in de grondstofkringloop (binnenste cirkel) werken aan een veilige, gezonde en duurzame circulaire economie.
 

Figuur transitie circulaire Economie

1. Duurzame en veilige inzetbaarheid van hernieuwbare (bio-based) grondstoffen en biotechnologie.
2. Inzicht bieden in de kwaliteit en kwantiteit van ons natuurlijk kapitaal in Nederland (kaarten).
3. Keuzehulp voor een veilig en duurzaam circulair ontwerp door inzicht in de hele keten en vervanging van schadelijke stoffen.
4. Normen en grenzen afleiden voor veilig en duurzaam gebruik van stoffen en materialen met het oog op hergebruik en recycling.
5. Effect op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van veranderingen in inkoopgedrag door de overheid en burger. Practice what you preach: zelf maatschappelijk verantwoord inkopen.
6. Maatschappelijke beleving van gezondheids- en duurzaamheidsrisico’s.
7. Veilige en duurzame verwerking van afval naar grondstof.
8. Verkennen van praktische beleidsopties voor een veilige, gezonde en duurzame Circulaire Economie.
9. Mogelijke gevolgen van beleidsopties in kaart brengen. Normen en grenzen afleiden met oog op hergebruik en recycling.
10. Keuzehulp bieden voor veilige en duurzame (circulaire) inzet van materiaalstromen.
11. Monitoren van de transitie naar een Circulaire Economie voor reflectie op de effectiviteit van activiteiten.
12. In kaart brengen van belemmeringen in de wetgeving voor een circulaire economie.

 

Contact

Voor meer informatie mail naar info@rivm.nl