De RIVM Corona Gedragsunit deelt in de brief ‘Gedragsreflecties op beoogde aanpassingen in maatregelenpakket’ (d.d. 12 augustus 2021) de resultaten van drie gedragstoetsen op beoogde aanpassingen van de coronamaatregelen, en een gedragstoets op verschillende scenario’s over het omgaan met oplevingen van het virus in de toekomst.