De Corona Gedragsunit deelt in de brief 'Gedragsreflecties op maatregelenpakket' (d.d. 3 mei 2021) de resultaten van de 8e gedragstoets op het huidige pakket maatregelen.