De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 14 januari 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 12 januari 2022.

Gerelateerde onderwerpen