De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 3 januari 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket voor het onderwijs, opgeleverd op 29 december 2021.

Gerelateerde onderwerpen