Brief 17 juni aan de Directeuren Publieke Gezondheid en de afdelingen Infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en over gegevensuitwisseling BCObron- en contactonderzoek tussen GGD’en en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu