Brief 17 juni aan de Directeuren Publieke Gezondheid en de afdelingen Infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en over gegevensuitwisseling BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek) tussen GGD’en en RIVM