In het Europese samenwerkingsproject CHRODISChronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle PLUS ontwikkelde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een set van aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in gemeenten.