In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van benzeen behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2017. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.