Bij het maken van textiel worden verschillende chemische stoffen gebruikt. Vooral tijdens het verven, bleken en ‘finishen’. Sommige daarvan zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). In Europa worden steeds meer stoffen verboden via wetgeving (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals )).

In deze casus wordt geschetst welke uitdagingen er zijn om textiel veilig te kunnen recyclen. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor textiel. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van ZZS in (gerecycled) textiel te monitoren is.