In rioolwater zitten naast allerlei schadelijke stoffen ook waardevolle materialen die gebruikt kunnen worden in een circulaire economie. Dit zijn onder andere schoon water, cellulose, fosfaat en polymeren.

In deze casus wordt geschetst wat er welke uitdagingen er zijn om de grondstoffen uit rioolwater veilig te kunnen hergebruiken. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor grondstoffen in rioolwater. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in rioolwater te monitoren is.

Gerelateerde onderwerpen


  • Circulaire economie

    Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. Denk daarbij aan kleding, eten, elektrische apparaten en auto's. De aarde kan dit op een gegeven moment niet meer aan. Daarom gaat Nederland toewerken naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. We gaan dan zo zuinig en slim mogelijk om met grondstoffen. Dit zijn de materialen en stoffen om deze producten te maken.